Fem servir cookies d'anàlisi i/o de publicitat. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. Acceptar Més informació

Avís Legal

Als efectes de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'informa a l'usuari que el titular del web site és l’entitat SALUT I SERVEI S.C.P. amb domicili social a Campins 08472, Cami del Sot 5, Bustia 81. ; proveïda de C.I.F: J64738453 i amb adreça electrònica salutiservei@gmail.com.

Ús i serveis del web site

L'usuari podrà triar en quin idioma (català o castellà) vol accedir als continguts del web, així com a la gestió de tots els serveis que en ell s'ofereixen.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent del web site i dels serveis accessibles des del mateix i a no fer servir els serveis o informacions continguts en el web site per a desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i als bons costums, a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme al present avís legal.

Salut i Servei podrà interrompre temporalment o definitivament, segons el seu bon criteri, l’accés al web site, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través del mateix, en qualsevol moment i sense previ avís.

Protecció de dades

Per a l'ús de determinats serveis, l'usuari haurà de comunicar dades de caràcter personal. Per a cada tractament dades que Salut i Servei realitzi, informarà a l’usuari conforme a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, sent la responsable del tractament Salut i Servei, i per exercir el drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, hauran de dirigir-se mitjançant un escrit i el seu DNI a la Salut i Servei, Cami del Sot 5, Bustia 81, Campins 08472.

Drets de Propietat Intel·lectual

La Salut i Serveis és titular (o els seus llicenciats, en cas d'existir) dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la totalitat dels continguts d'aquest web site. En qualsevol cas, Salut i Serveis disposa de la corresponent autorització per donar l'ús que cregui convenient als seus continguts.

Queda terminantment prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació de tots o part dels continguts d'aquest web site, així com el seu disseny. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats mitjançant l'autorització expressa de Salut i Servei sempre que es faci referència explícita a la titularitat de Salut i Servei dels esmentats drets de Propietat Intel·lectual.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de Salut i Servei, qualsevol manipulació o alteració d'aquest web site. Conseqüentment, Salut i Servei no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, d'aquesta alteració o manipulació per part de tercers.

Limitació de la responsabilitat

Salut i Servei no garanteix a l'usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d'informació o qualsevol dels diferents serveis oferts a través del mateix. En conseqüència, Salut i Servei i qualsevol possible proveïdor de continguts no seran responsables en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, mal funcionament, i en general, qualsevol inconvenient que tingui el seu origen en causes que escapen del control de l’entitat o els proveïdors, o provingui d'una actuació dolosa o culposa de l'usuari, o força major. Salut i Servei tampoc garanteix la utilitat, obtenció de resultats o infal·libilitat dels continguts facilitats a través del web, que en tot cas ho són amb caràcter orientatiu i informatiu. L'esmentada informació s'ha obtingut de fonts considerades raonablement fiables, però no han de presumir-se en tot cas infal·libles, havent en el seu cas de ser contrastats amb altres fonts, previ adoptar qualsevol estat d'opinió o decisió per part de l'usuari. Quantes opinions, mesures, o actuacions d'inversió o de qualsevol altre tipus siguin adoptades per l'usuari, ho seran del seu exclusiu compte i risc.

Salut i Servei no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l'usuari dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir l'accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel·lar amb caràcter definitiu qualsevol servei, subministrament d'informació o qualsevol altre contingut, ja sigui amb relació a un usuari concret o en general.

Llevat que s'estableixi expressament el contrari en cada cas, Salut i Servei no intervé, participa, ni assumeix cap garantia amb relació als serveis o productes oferts per tercers proveïdors accessibles mitjançant hiperenlinks marcs publicitaris.